Najbliższy ważny krok do wykonania:

Zarejestrujcie placówkę do 20 marca 2024 roku.

Przedstawiamy Wam trzy kroki, które musicie wykonać i terminy ich realizacji.

Krok:Opis:Termin:
1.Wybierzcie Przedstawiciela(-kę) i zarejestrujcie placówkędo 20 marca 2024 r.
2.Przygotujcie zgłoszenie konkursowe:
a. Wybierzcie ścianę.
b. Zapoznajcie się z tematyką konkursu.
c. Stwórzcie projekty murali.
d. Przygotujcie kosztorysy do zgłaszanych projektów.
do 24 kwietnia 2024 r.
3.Uzupełnijcie i prześlijcie zgłoszenie konkursowe:
a. Formularz „Ściana”.
b. Formularz „Projekt muralu”.
c. Prześlijcie zgłoszenie do oceny.
do 24 kwietnia 2024 r.

⬆️ kliknij w wybrany krok, żeby dowiedzieć się więcej ⬆️

Poniżej opisaliśmy każdy krok. Do każdego przygotowaliśmy materiały pomocnicze, które ułatwią Wam udział w konkursie.

Przeczytajcie regulamin konkursu i wybierzcie osobę, która zajmie się formalnościami w Waszym imieniu.
Wasz(-a) przedstawiciel(-ka) musi zarejestrować placówkę do 20 marca 2024 r. Formularz rejestracji znajduje się pod przyciskiem:

Przygotowaliśmy krótką instrukcję rejestracji. Możecie ją pobrać poniżej:

Ten krok zajmie Wam najwięcej czasu. W jego ramach musicie wykonać 4 mniejsze kroki:

a. Wybierzcie ścianę.
b. Zapoznajcie się z tematyką konkursu.
c. Stwórzcie projekty murali.
d. Przygotujcie kosztorysy do zgłaszanych projektów.

Zacznijcie od wyboru odpowiedniej ściany. Od tego będzie zależało, jakie murale zaprojektujecie.

Ściana musi być dobrze widoczna – nie tylko dla społeczności Waszej placówki, ale i okolicznych mieszkańców. Musi to być ściana zewnętrzna budynku, mur lub ogrodzenie. Nie może to być ściana wewnętrzna w budynku.

Zwróćcie też uwagę na liczbę okien czy instalacji na ścianie. To wszystko będzie miało później wpływ na projekty murali.

Powierzchnia ściany musi być trwała. Jeśli jest uszkodzona, musicie ją naprawić przed malowaniem. Koszty napraw możecie uwzględnić w kosztorysie.

Możecie zgłosić tylko jedną ścianę. Macie na to czas do 24 kwietnia 2024 r.

Jej zgłoszenie jest obowiązkowe. Bez niej nie możecie zgłosić projektów murali.

Tegoroczny temat na murale to bogactwo przyrodnicze wokół nas.

Projekty murali mogą przedstawiać lokalne bogactwo przyrodnicze lub pokazywać, dlaczego takie miejsca są ważne i należy o nie dbać.

Zastanówcie się, co chcecie pokazać na muralu, jaki przekaz jest dla Was ważny.

Przygotowaliśmy krótką bazę wiedzy, która pozwoli Wam lepiej przygotować się do procesu twórczego.

Poszukajcie też innych źródeł wiedzy – pamiętajcie jednak, żeby je zweryfikować i sprawdzić, czy są rzetelne.

Możecie też poznać bogactwo przyrodnicze w praktyce – wybierzcie się na wycieczkę. Planując ją możecie skorzystać z naszego przewodnika zajęć terenowych:

Wybraliście już ścianę i znacie temat. Zastanówcie się, co chcecie przedstawić na Waszym muralu. Możecie przygotować maksymalnie 3 projekty.

Projekty muralu muszą nawiązywać do tematu konkursu (Bogactwo przyrodnicze wokół nas).

Pamiętajcie, że nasza komisja będzie oceniać między innymi:

 • zgodność projektu z tematyką konkursową,
 • walory estetyczne,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • przekaz płynący z projektu i jego czytelność.

Projekty możecie przygotować dowolną techniką, ręcznie lub w programie komputerowym. Możecie pracować indywidualnie lub grupowo.

Niezależnie od metody, pamiętajcie o przygotowaniu projektu w takich proporcjach, jakie ma wybrana ściana.

Zasady projektowania murali zebraliśmy w krótkim poradniku:

Autorem muralu może być dowolna osoba lub grupa osób bez względu na wiek. Do projektowania możecie zaprosić lokalnych artystów lub studentów ASP. Ważne żebyście zaangażowali w proces dzieci i młodzież z Waszej placówki – powinni mieć wpływ na to, jak ma wyglądać mural.

Pamiętajcie jednak, że dofinansowanie z konkursu nie pokrywa kosztów przygotowania projektu muralu.

Jedna placówka może zgłosić od 1 do 3 projektów murali. Jeśli macie ich więcej, możecie przeprowadzić wewnętrzny konkurs na projekty. Przy wybieraniu najlepszych projektów kierujcie się wymaganiami konkursu „Świat oczami młodych”.

Pamiętajcie, że do każdego projektu, który zgłaszacie musicie przygotować kosztorys.

Możecie w nim uwzględnić te koszty związane z muralem, które poniesiecie po ogłoszeniu wyników i podpisaniu umowy darowizny.

Oznacza to, że z grantu (darowizny) nie pokrywamy wcześniej poniesionych kosztów, w tym kosztów:

 • przygotowania projektu muralu,
 • przygotowania wycen.

W kosztorysie możecie przewidzieć środki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu, wynajem potrzebnego sprzętu, zatrudnienie profesjonalnego wykonawcy oraz na zapewnienie bezpieczeństwa prac przy muralu.

W konkursie możecie uzyskać maksymalnie 15 000 zł. Pamiętajcie o tym tworząc kosztorys. Oczywiście możecie przewidzieć wkład własny.

Więcej o kosztorysie można przeczytać w artykule:

Wasze zgłoszenie konkursowe musi się składać z:

 • zgłoszenia ściany,
 • od 1 do 3 projektów murali, każdy z kosztorysem.

Zgłoszenie prześlijcie do 24 kwietnia 2024 r. w Panelu Placówki. Znajdziecie tam oddzielny formularz do każdego projektu muralu i zgłoszenia ściany.

Wasze zgłoszenie konkursowe musi spełniać wymagania zamieszczone w regulaminie konkursu.

Przez cały proces tworzenia i przesyłania zgłoszenia poprowadzi Was poniższa instrukcja:

W kompletnym zgłoszeniu ściany musicie podać i wgrać:

 1. Zgodę Dyrekcji Placówki na udział w konkursie,
 2. Adres ściany,
 3. Typ ściany,
 4. Wymiary ściany,
 5. Opis ściany i jej stanu technicznego (maksymalnie 500 znaków ze spacjami),
 6. Opis ekspozycji ściany i jej otoczenia (maksymalnie 500 znaków ze spacjami),
 7. Zdjęcia ściany i otoczenia,
 8. Dane właściciela ściany,
 9. Informacje o zgodzie właściciela ściany na powstanie muralu (brak zgody, wstępna zgoda, pełna zgoda),
 10. W przypadku pełnej zgody właściciela: skan jego deklaracji,
 11. Dodatkowe informacje, jeśli ściana wymaga dodatkowych zgód.

Więcej informacji w artykule:

Pliki do pobrania:

Na kompletny projekt muralu składają się:

 1. Tytuł projektu (maks. 50 znaków ze spacjami),
 2. Plik z projektem muralu w formacie PNG lub JGP o wymiarze dłuższego boku: 2500-3500 pikseli,
 3. Przewidywane wymiary muralu,
 4. Opis koncepcji (dlaczego autor w taki sposób przedstawił temat, maks. 500 znaków ze spacjami),
 5. Typ pracy (indywidualna lub grupowa),
 6. Imiona i nazwiska autorów,
 7. Skany zgód autorów,
 8. Wnioskowana kwota,
 9. Wstępny kosztorys realizacji muralu.

Uwaga! Kwota wnioskowana nie może być wyższa niż suma z kosztorysu. Może być za to niższa, jeśli przewidujecie wkład własny w kosztorysie. Możecie wnioskować maksymalnie o 15 000 zł.

Dodatkowo możecie uzupełnić projekt muralu:

 • plik z wizualizacją muralu na ścianie w formacie PNG lub JPG,
 • opis walorów ekologicznych (maks. 250 znaków ze spacjami).

Więcej informacji w artykule:

Pliki do pobrania:

Po uzupełnieniu formularzy, upewnijcie się, że uzupełniliście wszystkie wymagane informacje i wgraliście załączniki.

Wszystkie prawidłowo nadesłane projekty, które spełnią warunki regulaminu, opublikujemy na stronie konkursu w zakładce GALERIA po 13 maja 2024 roku.

Gotowe zgłoszenie konkursowe prześlijcie do oceny w Panelu Placówki.

Wasze projekty zaprezentujemypo 13 maja 2024 r.
Wyniki konkursu opublikujemydo 29 maja 2024 r.
Umowy z placówkami podpiszemyod 3 do 30 czerwca 2024 r.
Murale będziecie realizowaćod podpisania umowy do 16 października 2024 r.
Dofinansowanie musicie rozliczyćdo 31 października 2024 r.