Czy wybraliście już ścianę, na której ma powstać mural? Jeśli tak, przygotujcie potrzebne informacje i dokumenty i uzupełnijcie formularz zgłoszenia ściany.

Zgłoszenie ściany składa się z czterech części:

  • zgoda dyrekcji placówki,
  • informacje o ścianie,
  • informacje o właścicielu ściany,
  • informacje dodatkowe.

Poniżej omówiliśmy każdy z nich – te same informacje znajdziecie również w samym formularzu.

Zgoda dyrekcji placówki – zanim zaczniesz uzupełniać zgłoszenie, wgraj skan zgody dyrekcji placówki lub władz uczelni. Wzór zgody to załącznik nr 3 do Regulaminu.

Informacje o ścianie – dodaj wszystkie informacje dotyczące ściany, w tym jej adres, opis i wymiary.

PoleOpisObowiązkowe
Adres ścianyPodaj adres miejsca (ściany/budynku), w którym ma powstać mural.Tak
Typ ścianyWybierz typ ściany z listy rozwijanej. Może to być ściana zewnętrzna budynku, mur lub betonowe ogrodzenie.Tak
WymiaryPodaj wymiary ściany w metrach np. 5×15 m.Tak
Opis ściany i jej stanu technicznegoOpisz ścianę i jej stan. Pytania pomocnicze:
– Czy na ścianie znajdują się okna, drzwi?
– Czy na ścianie znajdują się rynny, tablice, instalacje (np. klimatyzatory) itp.?
– Czy ściana jest otynkowana?
– Czy ściana wymaga napraw?
Maks. 500 znaków ze spacjami.
Tak
Czy malowanie muralu na ścianie będzie wymagało rusztowania lub podnośnika?Wybierz odpowiedź z listy.Nie
Ekspozycja ściany i jej otoczenieOpisz widoczność ściany. Pytania pomocnicze:
– Czy ścianę widać z przylegających i pobliskich dróg i posesji?
– Czy zasłaniają ją inne obiekty np. budynki, ogrodzenia, drzewa, krzewy itp.?
Maks. 500 znaków ze spacjami.
Tak
Zdjęcia ściany i otoczeniaWgraj maks. 6 zdjęć pokazujących ścianę, jej stan oraz otoczenie.Tak

Właściciel ściany – podaj informacje o właścicielu ściany.

PoleOpisObowiązkowe
Dane właścicielaPodaj, kto jest właścicielem ściany oraz jego adres.Tak
Zgoda właścicielaZaznacz, czy masz już zgodę właściciela ściany na stworzenie muralu. Jeśli wybierzesz pełną zgodę, wgraj poniżej skan tej zgody. Tak
Skan zgody właścicielaWgraj skan zgody właściciela.
Uwaga! Zgodę należy przygotować na poniższym wzorze:
Deklaracja właściciela ściany (pdf)
Nie

Dodatkowe informacje – jeśli chcesz uzupełnić zgłoszenie, w tym miejscu możesz to zrobić.

PoleOpisObowiązkowe
Czy ściana wymaga innych zgód?Jeśli musicie uzyskać dodatkowo zgodę konserwatora zabytków, plastyka miejskiego lub innej instytucji, zaznacz „Tak”.Tak
Dodatkowe załącznikiJeśli potrzebujesz, wgraj dodatkowe załączniki.Nie
UwagiJeśli chcesz przekazać dodatkowe informacje, wpisz je tutaj. Możesz też podzielić się z nami swoimi uwagami na temat konkursu.Nie

Proces uzupełniania formularza opisaliśmy też w poniższej instrukcji:

Fotografia tytułowa: Jean-Pierre Pellissier z Pixabay