Organizator projektu:

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

Koordynatorka projektu:

Maria Jakubowska


Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych: