Świat oczami młodych to kreatywny konkurs grantowy na projekty murali.

W latach 2017-2020 konkurs dotyczył projektowania znaczków pocztowych. W 2022 r. przeszliśmy ze skali mikro do skali makro. Od tamtego czasu w ramach konkursu powstają murale. Jest ich już 11, a w tym roku powstanie kolejnych 6.

W tym roku zapraszamy Was do tworzenia murali promujących bogactwo przyrodnicze wokół nas.

Wasze projekty oceni komisja konkursowa złożona z ekspertów oraz naszych przedstawicieli. Najlepsze projekty otrzymają do 15 000 zł na ich realizację. Będą codziennie kształtowały ekologiczną świadomość Waszej społeczności.

Konkurs kierujemy do:

 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • szkół wyższych,
 • ośrodków kultury,
 • bibliotek,
 • innych placówek o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym.

Przyjmujemy zgłoszenie od placówek. Rejestracja trwa na stronie konkursu oczamimlodych.pl do 20 marca 2024 roku.

Celem konkursu jest edukacja proekologiczna społeczeństwa:

 • kształtowanie świadomości i przybliżanie odbiorcom muralu znaczenia cennych przyrodniczo miejsc w kontekście utrzymania odpowiedniej różnorodności biologicznej dla kondycji środowiska i jakości naszego życia;
 • zachęcanie do działań sprzyjających dbaniu o miejsca cenne przyrodniczo;
 • refleksja nad naszymi nawykami, które szkodzą różnorodności biologicznej;
 • motywowanie do praktycznych zmian w naszym codziennym życiu.

Same murale będą z kolei promowały temat i dotrą do szerokiego grona odbiorców. Dzięki długiej ekspozycji murali ich przesłanie dotrze i utrwali się w społeczeństwie, co mamy nadzieję, wpłynie pozytywnie na podejmowanie działań sprzyjających dbaniu o przyrodę.

Mural to obraz namalowany na fasadzie budynku, ścianie czy ogrodzeniu. Dobry mural staje się częścią otoczenia, potrafi całkowicie zmienić odbiór budynku, zaczarować miejsce i okolicę. Oswaja przestrzeń, cieszy oko i sprawia, że chcemy tam przebywać.

Malowidła te dotyczą różnych tematów, bywają dekoracjami, promują rozmaite idee. Na ogół powstają w przestrzeni miejskiej, wyróżnia je rozmiar i ciekawa forma.

Z kolei ekomural to specjalny typ muralu przedstawiający tematykę związaną z ekologią, ochroną środowiska czy zmianami klimatu. Ekomural może również w inny sposób wpisywać się w wymienione tematy, na przykład przez sposób wykonania (ekologiczne materiały, farby fotokatalityczne, itp.) czy przez wkomponowanie dodatkowych elementów (domki dla jerzyków na elewacji, domki dla owadów, dodatkowe nasadzenia roślin, które wraz z obrazem tworzą całość).

Więcej o muralach i zasadach ich projektowania przeczytacie w naszej bazie wiedzy w zakładce MURALE.

Zadanie konkursowe polega na:

 • wyborze ściany, na której powstanie mural,
 • przygotowaniu od 1 do 3 projektów ekomurali, które mogą zostać zrealizowane na wskazanej ścianie.

Projekt może być pracą indywidualną lub grupową, a tematyka prac powinna ściśle wiązać się z bogactwem przyrodniczym wokół nas.

Sześć najlepszych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości do 15 000 zł na realizację.
Uczestników przed przystąpieniem do tworzenia prac zachęcamy do zapoznania się z tematyką BOGACTWA PRZYRODNICZEGO.

Szczegółowy opis zadania konkursowego znajduje się w zakładce PRZEWODNIK.

Rejestracja placówek trwa do 20 marca 2024 roku. Do 24 kwietnia 2024 roku czekamy na zgłoszenia ścian i projektów murali.

Wszystkie projekty murali, które spełnią wymagania regulaminowe zostaną opublikowane na stronie konkursu w zakładce GALERIA.

Projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową złożoną z ekspertów oraz przedstawicieli Fundacji. Komisja wyłoni 6 projektów, które otrzymają granty w wysokości do 15 000 zł na realizację murali. Jedna placówka może otrzymać jeden grant.

Łączna pula grantów wynosi 90 000 zł.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie konkursu.

Ze zwycięskimi placówkami podpiszemy umowę darowizny na realizację grantu.