KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA I POCZTY POLSKIEJ DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW KULTURY

W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji.

Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu, w których poruszone zostały następujące tematy:

 • wpływ żywności i ruchu na zdrowie,
 • sposoby ratowania klimatu,
 • przywracanie tradycyjnych odmian drzew owocowych i zwiększanie różnorodności biologicznej,
 • wolontariat.

Konkurs „Świat oczami młodych” to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka przez młodzież. Znaczek pocztowy to nie tylko obrazek naklejany na kopertę, nie tylko potwierdzenie opłaty za przesłanie listu. Jest to przede wszystkim dzieło sztuki. Potrzeba wielu lat, aby dojść do takiej wprawy, żeby móc projektować znaczki. Wielu profesjonalnych grafików marzy, aby owoce ich twórczości znalazły się na znaczkach pocztowych. Krajowe i międzynarodowe konkursy są okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć, pochwalenia się talentem i umiejętnościami.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży ważnych społecznie tematów oraz zachęcanie jej podejmowania różnych działań i postaw.

Stworzone w ramach konkursu projekty znaczków pocztowych są nośnikiem informacji o tych tematach. Natomiast znaczki wydane na podstawie 3 najlepszych prac, oprócz wartości praktycznej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej edukacji, wpisującej się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

Wierzymy, że wśród młodych ludzi konkurs wypromuje kolekcjonowanie znaczków, które oprócz wartości praktycznej i kolekcjonerskiej, mają stanowić element edukacji wpisującej się w misje Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie ilustrację do tematu przewodniego danej edycji. Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wydane w formie znaczków pocztowych przez Pocztę Polską.

Adresaci konkursu

 • Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe;
 • Ośrodki kultury;
 • Organizacje pozarządowe, które mają w statutach wpisaną współpracę z dziećmi i młodzieżą w obszarze ekologii i kultury;
 • Młodzież w wieku 7–19 lat;
 • Nauczyciele/Opiekunowie, którzy pełnić będą rolę Koordynatorów projektu na terenie danej placówki szkolnej lub ośrodka kultury.

Do zadań Koordynatora należy przeprowadzenie:

 • wewnętrznej kampanii informacyjnej na temat inicjatywy,
 • zajęć edukacyjnych dotyczących wiedzy nt. wolontariatu,
 • wewnętrznego konkursu na projekt znaczka pocztowego.

Przebieg konkursu

W ramach konkursu jest do zrealizowania 8 zadań:

 • Wybranie Koordynatora Konkursu w danej placówce;
 • Rejestracja placówki przez Koordynatora;
 • Promocja konkursu;
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych;
 • Nabór prac i wybór najlepszych;
 • Zgłoszenie 6 najlepszych prac konkursowych;
 • Przesłanie raportu z przebiegu konkursu;
 • Przesłanie oryginałów zgód autorów.