• tą nazwą będą podpisane zgłoszone prace konkursowe

  • imię koordynatora

  • nazwisko koordynatora

  • jeśli wybrano inny, proszę wpisać w jaki sposób dotarła informacja o projekcie

  • Akceptuję regulamin konkursu "Świat oczami młodych"

  • Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projektach Fundacji