Dane placówki

Tą nazwą będą podpisane zgłoszone projekty konkursowe

Podaj liczbę osób (uczniów/studentów/podopiecznych) uczęszczających do placówki

Dane przedstawiciela

Imię przedstawiciela(-ki) placówki

Nazwisko przedstawiciela(-ki) placówki

Stanowisko, jakie przedstawiciela(-ka) zajmuje w placówce

Ten e-mail będzie jednocześnie loginem do strony konkursu

Jeśli wybrano inny, proszę wpisać w jaki sposób dotarła informacja o konkursie

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

Akceptuję regulamin konkursu "Świat oczami młodych"

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projektach Fundacji BOŚ

Submitting...