Dane placówki

tą nazwą będą podpisane zgłoszone projekty konkursowe

podaj liczbę uczniów/studentów/podopiecznych biorących udział w projekcie

Dane koordynatora

imię koordynatora

nazwisko koordynatora

stanowisko, jakie koordynator zajmuje w instytuacji

ten e-mail będzie jednocześnie Twoim loginem do serwisu

jeśli wybrano inny, proszę wpisać w jaki sposób dotarła informacja o konkursie

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

Akceptuję regulamin konkursu "Świat oczami młodych"

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projektach Fundacji

Submitting...