Kosztorys należy przygotować uwzględniając projekt muralu oraz ścianę, na której ma powstać.

W kosztorysie można ująć te koszty związane z muralem, które zostaną poniesione po ogłoszeniu wyników i podpisaniu umowy darowizny.

Oznacza, że z darowizny nie pokrywamy wcześniej poniesionych kosztów, w tym kosztów:

 • przygotowania projektu muralu,
 • przygotowania wycen.

W kosztorysie mogą znaleźć się następujące pozycje:

 • potrzebne narzędzia i materiały do naprawy ściany (jeśli jest wymaga): szpachelki, zaprawa itp.,
 • potrzebne narzędzia i materiały do malowania: grunt do zabezpieczenia ściany, pędzle, wałki, kuwety, taśmy malarskie, folia itp.,
 • farby: ich zużycie można oszacować na podstawie przewidywanej powierzchni muralu i wydajności farb (z reguły producent podaje, ile metrów kwadratowych można wymalować daną objętością farby),
 • malowanie logotypów: szablony do ich naniesienia itp.,
 • wynajem rzutnika, który pomoże przenieść projekt muralu na ścianę,
 • w przypadku wysokich ścian: wynajem rusztowania lub podnośnika,
 • bezpieczeństwo: ubezpieczenie dla osób malujących, odpowiednie stroje itp.,
 • wynagrodzenie osób malujących,
 • inne elementy, które mają tworzyć spójną kompozycję z muralem np. budki dla ptaków, domki dla owadów, rośliny.

W każdej z pozycji kosztorysu warto przewidzieć pewien zapas (w razie zmiany cen).

Kwota podana w kosztorysie jest równoważna z wnioskowaną kwotą dofinasowania, przy czym nie może ona być wyższa niż 15 000 zł. W przypadku kosztorysów na ponad 15 000 zł należy wskazać dodatkowe źródła finasowania np. wkład własny.

W formularzu zgłoszenia projektu muralu znajduje się tabela o następującej strukturze:

Przedmiot/usługaLiczba jednostekKoszt jednostkowy brutto [zł]Suma [zł]Sposób finansowania
Pędzle410,0040,00grant
Wynajem rusztowania11000,001000,00grant
Nasiona na łąkę kwietną150,0050,00środki własne
Razem1090,00

Należy ją uzupełnić. Jej edycja będzie możliwa po pierwszym zapisaniu wersji roboczej zgłoszenia.

Inne przydatne artykuły z zakładki WSKAZÓWKI: