Jeśli macie gotowe projekty murali, przygotujcie kosztorysy. Do każdego projektu powinniście przygotować oddzielny kosztorys.

W kosztorysie możecie ująć koszty związane z muralem, które poniesiecie po ogłoszeniu wyników i podpisaniu z nami umowy darowizny.

Oznacza to, że z grantu (darowizny) nie pokrywamy wcześniej poniesionych kosztów, w tym kosztów przygotowania projektu muralu i wycen.

W kosztorysie możecie uwzględnić:

  • potrzebne narzędzia i materiały do naprawy ściany (jeśli jest wymagana): szpachelki, zaprawa itp.,
  • potrzebne narzędzia i materiały do malowania: grunt do zabezpieczenia ściany, pędzle, wałki, kuwety, taśmy malarskie, folia itp.,
  • farby: ich zużycie możecie oszacować na podstawie przewidywanej powierzchni muralu i wydajności farb (z reguły producent podaje, ile metrów kwadratowych można wymalować daną objętością farby),
  • malowanie logotypów: szablony do ich naniesienia itp.,
  • wynajem rzutnika, który pomoże przenieść projekt muralu na ścianę,
  • w przypadku wysokich ścian: wynajem rusztowania lub podnośnika,
  • bezpieczeństwo: ubezpieczenie dla osób malujących, odpowiednie stroje itp.,
  • wynagrodzenie osób malujących,
  • inne elementy, które mają tworzyć spójną kompozycję z muralem np. budki dla ptaków, domki dla owadów, rośliny.

W każdej pozycji kosztorysu zadbajcie o pewien zapas (np. w razie zmiany cen).

Pamiętajcie, że koszty, które chcecie pokryć z grantu nie mogą być wyższe niż 15 000 zł. Oczywiście w kosztorysie możecie przewidzieć wkład własny, wtedy całkowity koszt muralu może być większy niż 15 000 zł. W takiej sytuacji wyraźnie zaznaczcie, które koszty pokryjecie sami, a które z grantu.

W formularzu zgłoszenia projektu muralu znajduje się tabela o następującej strukturze:

Przedmiot/usługaLiczba jednostekKoszt jednostkowy brutto [zł]Suma [zł]Sposób finansowania
Pędzle410,0040,00grant
Wynajem rusztowania11000,001000,00grant
Nasiona na łąkę kwietną150,0050,00środki własne
Razem1090,00

Uzupełnijcie ją. Będziecie mogli ją edytować po pierwszym zapisaniu wersji roboczej zgłoszenia.

Proces uzupełniania formularza opisaliśmy też w poniższej instrukcji:

Fotografia tytułowa: Robert Owen-Wahl z Pixabay