Jeśli macie już wybraną ścianę i gotowe projekty murali, musicie je zgłosić w Panelu Placówki. Przygotujcie wszystkie potrzebne pliki, dokumenty i informacje. Możecie dodać od 1 do 3 projektów. Każdy projekt zgłaszacie w oddzielnym formularzu.

Po dodaniu pierwszego projektu, pojawi się możliwość wgrania kolejnego.

Zgłoszenie projektu składa się z trzech części:

  • projekt muralu: informacje o projekcie i plik,
  • autorzy: kto stworzył projekt i zgody autorów,
  • koszty stworzenia muralu: wnioskowana kwota i kosztorys muralu.

Poniżej omówiliśmy każdy z nich – te same informacje znajdziecie również w samym formularzu.

Projekt muralu – dodaj wszystkie informacje dotyczące projektu muralu, w tym plik z projektem i jego opis.

PoleOpisObowiązkowe
TytułPodaj tytuł muralu. Tytuł powinien wyróżniać projekt i ułatwiać jego wyszukanie w zakładce GALERIA po opublikowaniu.
Maks. 50 znaków ze spacjami.
Tak
Projekt muraluWgraj plik z projektem muralu. W przypadku prac stworzonych na papierze może to być skan lub dobrze wykadrowane zdjęcie zrobione z góry (tak, żeby jak najbardziej przypominało skan).Tak
Wymiar muraluPodaj przewidywane wymiary muralu w metrach np. 4×12 m.
Pamiętaj, że nie mogą być one większe niż wymiary zgłoszonej ściany.
Tak
Opis koncepcjiOpisz, dlaczego temat został przedstawiony w taki sposób na projekcie. Możesz poprosić autora, żeby sam opisał swoją koncepcję.
Maks. 500 znaków ze spacjami.
Tak
Wizualizacja projektuMożesz dodać wizualizację, jak projekt będzie wyglądał na wybranej przez Was ścianie.Nie
Walory ekologiczneJeśli mural będzie miał dodatkowe walory ekologiczne, opisz je w tym polu. Mogą to być np. domki dla owadów, budki lęgowe, dodatkowe nasadzenia itp.
Maks. 250 znaków ze spacjami.
Nie

Autor – podaj autora lub autorów projektu oraz wgraj ich zgody.

PoleOpisObowiązkowe
Typ pracyZaznacz, czy praca jest indywidualna czy grupowa.Tak
Autor/AutorzyWpisz imię i nazwisko autora (lub autorów, w tej sytuacji rozdziel ich przecinkami).Tak
Skan zgodyWgraj zgody wszystkich autorów.
Uwaga! Zgody należy przygotować na poniższych wzorach:
Zgoda niepełnoletniego autora (pdf)
Zgoda pełnoletniego autora (pdf)
Tak

Kosztorys – powinien przewidywać koszt materiałów niezbędnych do wykonania muralu, wynajem potrzebnego sprzętu, zatrudnienie wykonawcy oraz na zapewnienie bezpieczeństwa prac przy muralu. Warto również przewidzieć pewną nadwyżkę, która pokryje ewentualne podwyżki cen itp.

PoleOpisObowiązkowe
Wnioskowana kwotaWpisz w zł wnioskowaną kwotę grantu. Nie może być wyższa niż 15 000 zł. Nie może być wyższa niż suma kosztów z kosztorysu.Tak
Kosztorys muraluPrzedstaw kosztorys muralu. Koszty muszą być równe lub wyższe od wnioskowanej kwoty.
Uwaga! Jeśli suma kosztów jest wyższa niż wnioskowana kwota, zaznacz które pozycje zostaną sfinansowane ze środków własnych.
Tak

Proces uzupełniania formularza opisaliśmy też w poniższej instrukcji:

Fotografia tytułowa: 27707 z Pixabay