Definicja produktu

Znaczki pocztowe to zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe, emitowane przez operatora wyznaczonego, tj. Pocztę Polską S.A., samodzielne znaki opłaty pocztowej zawierające użyte w dowolnym przypadku wyrazy „Polska”, „Rzeczpospolita Polska”. Znaczki pocztowe umieszczone (naklejone) w polu znaczkowym stanowią formę potwierdzenia opłacenia usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską S.A. Są one również przedmiotem kolekcjonerstwa.