Wolin to największa polska wyspa. Leży na północno-zachodnim krańcu Polski, pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Zalewem Szczecińskim. W stronę Bałtyku teren opada stromym klifowym brzegiem. Dzień po dniu podcinany falami, ląd cofa się tu o kilkadziesiąt centymetrów rocznie. Wnętrze wyspy to bardzo dobrze zachowane, zbliżone do naturalnych lasy bukowe. Najlepiej zachowane są chronione w obszarach ochrony ścisłej w południowej i północnej części parku, gdzie występuje szczególnie cenna – wolińska buczyna storczykowa. Wykształciła się na szczególnym typie gleby powstającej przez nawiewanie drobnych cząstek piasku z klifu do wnętrza lasu.

Woliński Park Narodowy to pierwszy w Polsce park morski. Ochroną objęty jest obszar wód przybrzeżnych o szerokości jednej mili morskiej, Po drugiej stronie wyspy ochroną objęta jest także część słonawych wód Zalewu Szczecińskiego, wraz z wyjątkowym archipelagiem bagnistych wysepek leżących w delcie1 Świny, którą woda to płynie do morza, to cofa się w głąb lądu.

Przez Wolin przebiega główny szlak przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Na terenie parku stwierdzono występowanie ponad 230 gatunków, w tym m.in. bielika2. To największy gatunek ptaka drapieżnego gniazdującego w Polsce. Łatwo go rozpoznać zarówno dzięki wielkości – rozpiętość skrzydeł to często ponad 2,5 m – jak i śnieżnobiałemu ogonowi, który jest charakterystyczną cechą dorosłych osobników (starszych niż 5 lat). Bieliki budują gniazda z gałęzi na odpowiednio wysokich i starych drzewach – sosnach, dębach i bukach. Korzystają z nich przez lata, odnawiając przed każdym sezonem lęgowym. Największe znane gniazda bielików mają ponad 2 m wysokości i ważą przynajmniej tonę. Zimą na Wolin przylatuje ponad 100 osobników, z liczącej 600-670 ptaków krajowej populacji. Korzystają z zasobnych w ptaki i ryby wód morskich, a nocują w lasach wzdłuż brzegów wyspy.

Autor: Krzysztof Rydel, kwiecień 2024 r.

Przypisy:

  1. Delta – ujście rzeki do morza lub jeziora. Często w postaci kilku odnóg, tworzących obszar nizinny o charakterze podmokłym. Powstaje na skutek nanoszenia osadów w miejscach, gdzie nurt rzeki zwalnia napotykając wody zbiornika (morza lub jeziora). Delty tworzą się głównie w płytkich morzach zamkniętych, pozbawionych przypływów i odpływów i silnych prądów. Nazwa pochodzi od greckiej litery Δ (delta) i po raz pierwszy użyli jej starożytni Grecy dla określenia ujścia Nilu do Morza Śródziemnego. ↩︎
  2. Bielik – duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych. Potocznie zwany orłem, choć nim nie jest. ↩︎

Przeczytaj więcej o Wolińskim Parku Narodowym: wolinpn.pl

Fotografia tytułowa: Yoashca, CC BY 3.0 DEED via Wikimedia Commons, zdjęcie zostało wykadrowane