Ścianę stanowi część budynku Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa sąsiadującego z posesją V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku. Ściana ma wymiary 29,5 x 2,3 m (powierzchnia około 67,85m2), niestety ściana nie nadaje się teraz do umieszczenia na niej muralu. Pozyskaliśmy sponsorów zewnętrznych, którzy dofinansowali zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadań konkursowych projektu, zaś wykonaniem prac budowlano – remontowych ściany zajmą się w ramach praktyk zawodowych uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. Na ścianie brak jest okien, drzwi wejściowych. Do ściany jest bezpośredni dostęp. Po wstępnych ustaleniach kosztorysów potencjalny wykonawca nie widzi potrzeby zastosowania podnośników czy rusztowań.
Ściana znajduje się na terenie V LO w Słupsku, na którym również znajduje się Niepubliczne Przedszkole Miś. Ściana jest widoczna nie tylko dla uczniów liceum, ale także dla maluchów przedszkolnych i społeczności mieszkającej w pobliżu. W sąsiedztwie ściany znajduje się szkolny parking oraz boisko szkolne, plac zabaw i obszar rekreacyjny.

Bez względu na wyłonioną pracę konkursową na ścianie znajdować się będzie wymagane logo organizatora konkursu i przewidujemy je po lewej stronie ściany w pobliżu drzewa widocznego na zdjęciu. Ponadto, jako koordynator konkursu i jednocześnie nauczyciel biologii i chemii planuję zorganizować z zaprzyjaźnioną stolarnią warsztaty dla uczniów naszego liceum celem stworzenia domków dla licznych bezkręgowców oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci z sąsiedniego przedszkola dotyczące roli owadów zapylających dla otaczającego nas świata. Również planujemy w sąsiedztwie rosnącego drzewa zamontować tablicę informacyjną dotyczącą owadów zapylających oraz dokarmiania ptaków w okresie zimowych. Chcemy też wykonać karmniki i zamontować je na ścianie oraz w jej okolicy, podobnie jak hotele dla bezkręgowców.