Wysokość ściany: całkowita 6,20 m w tym cokół wys. 0,60m , ściana 5,60,m szerokość 11m.Ściana jest w kształcie prostokąta położonego horyzontalnie,  nie posiada okien,  znajduje się na niej drabina, jest otynkowana (tynk strukturalny/baranek w kolorze żółty z Neapolu), nie ma ubytków i nie wymaga napraw, widoczna z daleka w sąsiedztwie plac zabaw, szkoła, droga, est do niej bezpośredni dostęp, do malowania potrzebne będzie rusztowanie.

Ściana należy do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. K. Jankowskiej w Uśnicach. Znajduje się przy drodze gminnej. Ściana sąsiaduje z terenem rekreacyjnym ośrodka, ogólnodostępnym dla społeczności lokalnej oraz  placem zabaw. Na prawo od ściany  mieści się zakątek hortiterapeutyczny, wiata rekreacyjna, w planach jest również ścieżka sensoryczna. Po lewej wejście do obiektu, kącik ziołowy i tereny rekreacyjne. Z obiektu korzystają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, którzy są mieszkańcami kilku gmin. Mural stanowić będzie uzupełnienie terenów rekreacyjno- terapeutycznych, zarówno jego treść jaki elementy wkomponowane w mural stanowią uzupełnienie treści nauczania i terapii.