Przygotowaliśmy wzory dokumentów do sprawozdania oraz instrukcję, która prowadzi przez cały proces krok po kroku.

Sprawozdanie należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia realizacji projektu, jednak nie później niż do 31 października 2024 roku.

Wzór sprawozdania

Wzory zgód autorów zdjęć:

Wzory zgód na publikację wizerunku:

Instrukcja przygotowania sprawozdania