Przedstawiamy scenariusze zajęć dla młodzieży, które w prosty i ciekawy sposób wyjaśniają omawiają temat zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Autorką scenariusza i wszelkich materiałów do niego jest dr Alicja Gasek – leśniczka, edukatorka zrównoważonego rozwoju, nauczycielka biologii. Od niemal 15 lat towarzyszy ludziom w interpretowaniu przyrody, poprzez sensoryczne doświadczanie i eksperymentowanie. Bazując na naukowych podstawach, poszukuje odpowiedzi na pytanie o właściwe miejsce i rolę człowieka w środowisku przyrodniczym. W pracy z grupą istotne są dla niej otwarta komunikacja oraz empatia.

Poniżej przedstawiamy:

Scenariusze zajęć:

Karta pracy do I. lekcji

Fotografia tytułowa: lil_foot_ z Pixabay