Przedstawiamy scenariusz 45-minutowych zajęć dla młodzieży, które w prosty i ciekawy sposób wyjaśniają czym jest różnorodność biologiczna.

Autorką scenariusza i wszelkich materiałów do niego jest dr Alicja Gasek – leśniczka, edukatorka zrównoważonego rozwoju, nauczycielka biologii. Od niemal 15 lat towarzyszy ludziom w interpretowaniu przyrody, poprzez sensoryczne doświadczanie i eksperymentowanie. Bazując na naukowych podstawach, poszukuje odpowiedzi na pytanie o właściwe miejsce i rolę człowieka w środowisku przyrodniczym. W pracy z grupą istotne są dla niej otwarta komunikacja oraz empatia.

Poniżej przedstawiamy:

Scenariusz zajęć:

Materiały dla nauczycieli

Prezentacja o różnorodności biologicznej

Poniżej prezentacja w wersji pdf.

Karty definicji

Ankieta ewaluacyjna

Fotografia tytułowa: WOKANDAPIX z Pixabay