Polesie to pokryta płytkimi jeziorami i rozległymi bagnami kraina geograficzna położona w południowo-wschodniej Polsce. Naturalny krajobraz przypomina tu daleką północ Europy. Torfowiska Poleskiego Parku Narodowego są najbardziej wysuniętymi na południowy zachód kontynentu siedliskami przypominającymi tundrę1 i lasotundrę2. Także wiele występujących tu roślin to relikty polodowcowe3, charakterystyczne dla północy Europy – wierzba lapońska, kosaciec syberyjski czy brzoza niska. Z drugiej strony liczne są rośliny typowe dla stepów południa Europy. Taka mieszanka to wyjątkowa osobliwość, którą trudno spotkać gdziekolwiek indziej na świecie.

Bardzo bogaty jest także świat zwierząt. Począwszy od bezkręgowców związanych z torfowiskami, poprzez płazy i gady aż po ponad 200 gatunków ptaków. Najciekawszym zwierzęciem Poleskiego Parku Narodowego jest jednak żółw błotny, niespotykany tak licznie w żadnym innym miejscu w Polsce. Jego liczebność w Parku ocenia się na ok. 350-450 dorosłych osobników.

Autor: Krzysztof Rydel, kwiecień 2024 r.

Przypisy:

  1. Tundra – bezdrzewna formacja roślinna kształtująca się w zimnych klimatach stref arktycznej i subarktycznej na półkuli północnej Ziemi. Charakteryzuje się bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez mchy i porosty. ↩︎
  2. Lasotundra – strefa przejściowa między bezdrzewną tundrą i tajgą (iglasty las borealny), w której zbiorowiska roślinne typowe dla obu tych stref przenikają się wzajemnie. ↩︎
  3. Gatunek reliktowy – gatunek rośliny lub zwierzęcia będący pozostałością minionych epok geologicznych, np. brzoza niska – relikt polodowcowy.
    Relikt polodowcowy – organizm będący pozostałością z okresu lodowcowego. W tym okresie pewne gatunki dokonywały ekspansji na tereny położone bardziej na południe od ich współczesnego miejsca występowania. ↩︎

Przeczytaj więcej o Poleskim Parku Narodowym: poleskipn.pl

Fotografia tytułowa: Pudelek, CC BY-SA 4.0 DEED via Wikimedia Commons, zdjęcie zostało wykadrowane