Przy zachodniej granicy Polski, w miejscu gdzie łączą się wody Warty i Odry, istnieje ptasie państwo1. Park Narodowy „Ujście Warty” powstał dopiero w 2001 roku i jest jak dotąd najmłodszym parkiem narodowym w Polsce.

Trzysta lat temu brzegi obu rzek porastały bagienne lasy łęgowe. Po latach wyrębu lasów, melioracji i wypasu powstały tu otwarte przestrzenie żyznych, podmokłych łąk. Przez kilka miesięcy w roku znaczne obszary Ujścia Warty znajdują się pod wodą. Przyciąga to ptaki wodnobłotne, dla których obszar parku narodowego jest ważnym miejscem lęgowym w Europie. To także istotny przystanek podczas ptasich wędrówek, a dla wielu gatunków również miejsce zimowania. Dotychczas odnotowano tu około 280 gatunków ptaków z czego 170 to gatunki lęgowe. Podczas wiosennych i jesiennych migracji gęsi, w ciągu jednego dnia odnotowywano tu obecność 250 000 ptaków. Tak duża liczba i różnorodność gatunków ptaków czyni z tego miejsca unikat nie tylko w skali Polaki, ale i Europy.

Jesienią Ujście Warty biorą we władanie gęsi gatunków arktycznych – zbożowe, białoczelne i tundrowe. Podczas przelotu można obserwować stada liczące ponad 100 tys. osobników. W tym czasie szczególnie można obserwować poranne przeloty gęsi z parku narodowego, gdzie spędzają noc, na żerowiska poza jego terenem.

Autor: Krzysztof Rydel, kwiecień 2024 r.

Przypisy:

  1. Rzeczpospolita Ptasia – inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”, której celem jest zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających okolice Słońska. Stolicą Rzeczpospolitej Ptasiej jest niewielka miejscowość Słońsk położona tuz obok Parku Narodowego „Ujście Warty”. Każdy miłośnik ptaków odwiedzający Ptasią Republikę otrzymuje obywatelstwo i paszport Rzeczpospolitej Ptasiej. Republika posiada dziś ponad 2000 obywateli z wielu państw Europy. ↩︎

Przeczytaj więcej o Parku Narodowym „Ujście Warty”: www.pnujsciewarty.gov.pl

Fotografia tytułowa: Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0 DEED via Wikimedia Commons, zdjęcie zostało wykadrowane