ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH to konkurs kreatywny. W latach 2017-2020 dotyczył projektowania znaczków pocztowych, a w każdej edycji poruszaliśmy ważny społecznie temat.

W 2022 r. konkurs przeszedł ze skali mikro do skali marko, a w jego ramach powstały murale dotyczące bioróżnorodności. W tym roku kontynuujemy konkurs w nowej wersji, a tematem 6. edycji są zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów w Polsce.

Zapraszamy Was do zaprojektowania ekomurali, które mogą stać się częścią Waszej okolicy. Będą one codziennie kształtowały ekologiczną świadomość Waszej społeczności. Staną się inspiracją do ekozmian. Przesłaniem murali musi być temat zagrożonych gatunków.

Nadesłane prace oceni komisja konkursowa złożona z ekspertów oraz przedstawicieli organizatora. Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości do 15 000 zł na realizację.

Konkurs kierujemy do szkół wszelkiego typu: podstawowych, ponadpodstawowych oraz wyższych, a także do ośrodków kultury, bibliotek i innych placówek o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym.

Placówkę do Konkursu zgłasza wybrany Koordynator. Rejestracji należy dokonać na stronie konkursu oczamimlodych.pl do 31 marca 2023 roku.

Cel konkursu

Celem konkursu jest edukacja proekologiczna społeczeństwa:

 • kształtowanie świadomości i przybliżanie odbiorcom muralu znaczenia zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów w kontekście utrzymania odpowiedniej różnorodności biologicznej dla kondycji środowiska i jakości naszego życia;
 • zachęcanie do działań sprzyjających ratowaniu zagrożonych gatunków;
 • refleksja nad naszymi nawykami, które szkodzą różnorodności biologicznej;
 • motywowanie do praktycznych zmian w naszym codziennym życiu.

Same murale będą z kolei promowały temat i dotrą do szerokiego grona odbiorców. Dzięki długiej ekspozycji murali ich przesłanie dotrze i utrwali się w społeczeństwie, co mamy nadzieję, wpłynie pozytywnie na podejmowanie działań sprzyjających ratowaniu bioróżnorodności.

Adresaci

Do konkursu mogą zgłosić się:

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadpodstawowe,
 • szkoły wyższe,
 • ośrodki kultury,
 • biblioteki,
 • inne placówki o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym.

Nie przyjmujemy indywidualnych zgłoszeń.

Przed zgłoszeniem placówki zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM.

Ekomurale

Mural to obraz namalowany na fasadzie budynku, ścianie czy ogrodzeniu. Dobry mural staje się częścią otoczenia, potrafi całkowicie zmienić odbiór budynku, zaczarować miejsce i okolicę. Oswaja przestrzeń, cieszy oko i sprawia, że chcemy tam przebywać.

Malowidła te dotyczą różnych tematów, bywają dekoracjami, promują rozmaite idee. Na ogół powstają w przestrzeni miejskiej, wyróżnia je rozmiar i ciekawa forma.

A czym jest ekomural? To specjalny typ muralu przedstawiający tematykę związaną z ekologią, ochroną środowiska czy zmianami klimatu. Ekomural może również w inny sposób wpisywać się w wymienione tematy, na przykład poprzez sposób wykonania (ekologiczne materiały, farby fotokatalityczne, itp.) czy poprzez wkomponowanie dodatkowych elementów (domki dla jerzyków na elewacji, domki dla owadów, dodatkowe nasadzenie roślin, które wraz z obrazem tworzą całość).

Więcej o muralach i zasadach ich projektowania przeczytacie naszej bazie wiedzy w zakładce MURALE.

Zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów w Polsce

Tegoroczny temat przewodni, czyli zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów w Polsce, mocno nawiązuje do zeszłorocznej tematyki konkursu (różnorodność biologiczna) i ją rozwija.

Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, między innymi, z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to między innymi różnorodności pomiędzy gatunkami roślin, zwierząt czy grzybów.

Ekosystem to rodzaj stowarzyszenia życiowego – jedni nie mogą istnieć bez drugich. Jeśli w łańcuchu zabraknie jakichś gatunków, które zniknęły, bo zostały uznane przez nas za zbyteczne lub szkodliwe, to cykl zostaje przerwany. W konsekwencji równowaga ekosystemów zostaje zaburzona i znikają kolejne gatunki.

Zdecydowana większość ekosystemów, które są bioróżnorodne, jest bardziej odporna na wszelkiego rodzaju zaburzenia, jak wzrost temperatury, patogeny czy choroby.

Utrata różnorodności biologicznej jest niezmiernie groźna dla życia i zdrowia ludzi – bez niej nie jest możliwa produkcja żywności, utrzymanie czystości wód i powietrza oraz żyzności gleb.

W wyniku zmian klimatu, katastrof naturalnych czy działalności człowieka nasila się proces obniżania różnorodności biologicznej. Obecnie stoimy przed zagrożeniem utraty bioróżnorodności.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) podaje, że szacunkowo nawet 25% gatunków zwierząt i 58% gatunków drzew występujących w Europie jest zagrożonych wyginięciem, a jedną z głównych przyczyn są zmiany klimatu wynikające z działalności człowieka.

Liczebność kręgowców lądowych w ciągu ostatniego półwiecza zmalała o 68%, obszar mokradeł w ciągu 300 lat skurczył się zaś o 85%.

Raport Millennium Ecosystem Assessment przynosi smutne wnioski. Zdegradowanych jest 60% ekosystemów, a tempo wymierania jest 100-1000 razy większe niż naturalne procesy w historii geologicznej.

Więcej przeczytacie w zakładce ZAGROŻONE GATUNKI.

Źródła:

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na:

 • wyborze ściany, na której powstanie mural,
 • przygotowaniu od 1 do 3 projektów ekomurali, które mogą zostać zrealizowane na wskazanej ścianie.

Projekt może być pracą indywidualną lub grupową (przeczytaj: Kto może być autorem muralu?), a tematyka prac powinna ściśle wiązać się z tematyką zagrożonych gatunków.

Pięć najlepszych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości do 15 000 zł na realizację.
Uczestników przed przystąpieniem do tworzenia prac zachęcamy do zapoznania się z tematyką ZAGROŻONYCH GATUNKÓW.

Szczegółowy opis zadania konkursowego znajduje się w zakładce ZADANIA.

Rejestracja placówek trwa do 31 marca 2023 roku. Do 28 kwietnia 2023 roku czekamy na zgłoszenia ścian i projektów murali.

Placówkę do Konkursu zgłasza wybrany Koordynator. Rejestracji należy dokonać na stronie konkursu oczamimlodych.pl do 31 marca 2023 roku.

Wyniki i realizacja projektów

Wszystkie projekty murali, które spełnią wymagania regulaminowe zostaną opublikowane na stronie konkursu w zakładce GALERIA.

Projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową złożoną z EKSPERTÓW oraz przedstawicieli Fundacji.
Komisja wyłoni 5 projektów, które otrzymają granty w wysokości do 15 000 zł na realizację murali. Jedna placówka może otrzymać jeden grant.

Łączna pula grantów wynosi 75 000 zł.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie konkursu.

Ze zwycięskimi placówkami Fundacja podpisze umowę darowizny na realizację grantu.

Wszyscy uczestnicy konkursu (koordynatorzy i autorzy projektów) otrzymają elektroniczne dyplomy za udział.