W konkursie „Świat oczami młodych” obowiązują następujące klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. przedstawicieli placówek, autorów i ich przedstawicieli ustawowych,
 2. osób wypełniających „Deklarację właściciela ściany”,
 3. osób reprezentujących placówkę biorącą udział w Konkursie (Dyrekcja Placówki/Władze Uczelni).

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych Przedstawicieli Placówek, Autorów i ich przedstawicieli ustawowych

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”) Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa (KRS: 0000347694, NIP: 5272621345, dalej jako „Fundacja”) informuje, że:

jest Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Pana/Panią w związku z udziałem w konkursie Świat oczami młodych (dalej jako „Konkurs”) i przetwarza te dane w następującym zakresie i w następujący sposób:

 • imię i nazwisko autora/autorki – przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania projektu nadesłanego na Konkurs na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wykonania praw autorskich i praw zależnych, w tym udzielonej licencji na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu obsługi ewentualnych roszczeń oraz komunikacji w zakresie konkursu w tym poinformowania o ewentualnej wygranej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • imię i nazwisko przedstawiciela/przedstawicielki placówki – przetwarzane są w celu założenia konta w serwisie internetowym prowadzonym dla Konkursu w związku z organizacją konkursu oraz w celu przeprowadzenia Konkursu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu obsługi ewentualnych roszczeń oraz komunikacji w zakresie konkursu w tym poinformowania o ewentualnej wygranej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego – przetwarzane są w celu obsługi złożonych oświadczeń konkursowych w imieniu uczestnika/uczestniczki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w tym zakresie (art.6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu lub inne formy komunikacji elektronicznej – przetwarzane są w celu obsługi ewentualnych roszczeń oraz komunikacji w zakresie Konkursu w tym poinformowania o ewentualnej wygranej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • adres email przedstawiciela/przedstawicielki placówki – przetwarzany jest w celu założenia konta w serwisie internetowym prowadzonym dla Konkursu w związku z organizacją konkursu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności w ramach Konkursu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku, może być cofnięta w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres email: rodo@fundacjabos.pl lub pocztą na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem.

Przekazane dane osobowe Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi związane z organizacją i promocją Konkursu lub organizatora.

Powyższe dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres organizacji Konkursu a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W stosunku do przekazanych danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Fundacją poprzez e-mail wysłany na adres: rodo@fundacjabos.pl lub wysyłając list na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych osób wypełniających „Deklarację właściciela ściany”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”) Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa (KRS: 0000347694, NIP: 5272621345, dalej jako „Fundacja”) informuje, że:

jest Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Pana/Panią w związku z organizacją konkursu Świat oczami młodych (dalej jako „Konkurs”) i przetwarza te dane w następującym zakresie i w następujący sposób:

 • imię i nazwisko oraz inne dane podane w „Deklaracji właściciela ściany” – przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i weryfikacji możliwości stworzenia muralu we wskazanym miejscu oraz w celu komunikacji w zakresie Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności w ramach Konkursu, w tym uniemożliwienie stworzenia muralu we wskazanym w Deklaracji miejscu.

Podane dane osobowe Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi związane z organizacją Konkursu, jeśli przekazanie Pani/Pana danych będzie do tego niezbędne.
Powyższe dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres organizacji Konkursu a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W stosunku do przekazanych danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Fundacją poprzez e-mail wysłany na adres: rodo@fundacjabos.pl lub wysyłając list na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych osób reprezentujących placówkę biorącą udział w Konkursie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”) Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa (KRS: 0000347694, NIP: 5272621345, dalej jako „Fundacja”) informuje, że:

jest Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Pana/Panią w związku z organizacją konkursu Świat oczami młodych (dalej jako „Konkurs”) i przetwarza te dane w następującym zakresie i w następujący sposób:

 • imię i nazwisko – przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu z udziałem reprezentowanej placówki oraz w celu komunikacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu lub inne formy komunikacji elektronicznej – przetwarzane są w celu komunikacji w zakresie Konkursu w tym poinformowania o ewentualnej wygranej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności w ramach konkursu, w tym uniemożliwienie potwierdzenia udziału zespołu w Konkursie.
Podane dane osobowe Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi związane z organizacją konkursu, jeśli przekazanie Pani/Pana danych będzie do tego niezbędne.
Powyższe dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres organizacji Konkursu a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W stosunku do przekazanych danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Fundacją poprzez e-mail wysłany na adres: rodo@fundacjabos.pl lub wysyłając list na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.