UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN TERMINARZ WYNIKI NAGRODY POMOC KONTAKT PRACE KONKURSOWE

O KONKURSIE

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH: konkurs plastyczny Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej dla szkół i domów kultury

W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Trzecia edycja konkursu organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady” poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.

Znaczek pocztowy to nie tylko obrazek naklejany na kopertę, nie tylko potwierdzenie opłaty za przesłanie listu. Jest to przede wszystkim dzieło sztuki. Potrzeba wielu lat, aby dojść do takiej wprawy, żeby móc projektować znaczki. Wielu profesjonalnych grafików marzy, aby owoce ich twórczości znalazły się na znaczkach pocztowych. Krajowe i międzynarodowe konkursy są okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć, pochwalenia się talentem i umiejętnościami.

Konkurs „Świat oczami młodych” to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka przez młodzież. Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie po 100 tys. egzemplarzy. Będą one dostępne w każdej placówce pocztowej, na dziesiątki lat trafią do klaserów filatelistów.

Wierzymy, że konkurs wypromuje wśród młodych ludzi kolekcjonowanie znaczków, a budowana wokół projektu wartość dodana – wiedza o różnorodności biologicznej, roli tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz ekologicznych metodach uprawy żywności – zainspiruje młodzież do głębszego zainteresowania się tą tematyką, a w dłuższej perspektywie wpłynie na ich wybory, nie tylko żywieniowe, ale również proekologiczne.

DLACZEGO WARTO PRZYWRÓCIĆ TRADYCYJNE SADY?

Na przestrzeni lat krajobraz wsi bardzo się zmienił – tradycyjne uprawy zastąpiły te „przemysłowe”. Dotyczy to także sadów. W ciągu ostatnich 50 lat wyginęło 80% zasobów tradycyjnych odmian drzew owocowych. Zostały one wyparte przez nowe, bardziej wydajne i corocznie owocujące odmiany, które z kolei wymagają dużo większej i stałej opieki, w tym ochrony chemicznej. Dzisiejszy sad owocowy jest opryskiwany nawet 30 razy w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego.

Zmniejszanie puli starych odmian i ciągła uprawa tych samych, nowych, przyczynia się do zmniejszania różnorodności biologicznej. Zachowanie bioróżnorodności jest niezwykle ważne dla utrzymania równowagi w przyrodzie. Jednym ze sposobów jej ochrony jest przywrócenie tradycyjnych odmian drzew owocowych. W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie społeczeństwa żywnością pozyskiwaną naturalnymi metodami, bez użycia chemicznych środków ochrony roślin. Właśnie dlatego warto wykorzystać ten czas i już teraz podjąć walkę o tradycyjne sady.

Dlaczego jest to tak ważne? Stare odmiany drzew owocowych, co prawda nie owocują co roku, ale za to nie wymagają tak dużej pielęgnacji i ochrony jak odmiany „przemysłowe”. Są one naturalnie odporne na mróz oraz na wiele chorób i szkodników. Przywracanie sadów, w których rosną właśnie takie drzewa, to przywracanie środowiska naturalnego dla wielu organizmów, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Co za tym idzie zwiększa się populacja dzikich zapylaczy, co ma bardzo pozytywny wpływ nie tylko na sad, ale wszelkie okoliczne uprawy. W ten sposób zwiększa się też różnorodność biologiczna.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczka pocztowego, które przedstawiają sady, ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko, do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”.

Znaczki, oprócz wartości praktycznej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej edukacji, wpisującej się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie sady, ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, niepowodującymi negatywnego wpływu na środowisko, do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”. Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wydane w formie znaczków pocztowych przez Pocztę Polską.

Myśląc o tradycyjnych sadach należy zwrócić przede wszystkim uwagę na: cechy drzew starych odmian (jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni, brzoskwiń), naturalne metody uprawy, wprowadzanie roślin towarzyszących, sojuszników, sposoby walki z szkodnikami i chorobami.

Tematyka zgłaszanych prac powinna ściśle wiązać się z przesłaniem „Przywróćmy tradycyjne sady”, czyli ukazywać sady, które spełniają kryteria tradycyjnych sadów.

Uczestników przed przystąpieniem do tworzenia prac zachęcamy do zapoznania się z tematyką TRADYCYJNYCH SADÓW oraz wytycznymi JAK ZAPROJEKTOWAĆ ZNACZEK?

ADRESACI PROJEKTU

•  Klasy 4-8 szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie;

•  Domy kultury;

•  Młodzież w wieku 10–19 lat;

•  Nauczyciele/Opiekunowie, którzy pełnić będą rolę Koordynatorów konkursu na terenie placówki;

Do zadań Koordynatora należy przeprowadzenie:

•  wewnętrznej kampanii informacyjnej na temat inicjatywy;

•  zajęć edukacyjnych dotyczących wiedzy nt. tradycyjnych sadów i ich roli w ochronie środowiska
    i zwiększenia różnorodności biologicznej;

•  wewnętrznego konkursu na projekt znaczka pocztowego.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

ETAP WEWNĘTRZNY – w tym etapie wybierany jest Koordynator konkursu, który zarejestruje placówkę na stronie konkursu. Zadaniem Koordynatora jest ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu oraz zapoznanie młodzieży z historią i rolą znaczka pocztowego oraz z tematyką dotyczącą ratowania starych odmian drzew owocowych i zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody. W tym celu przygotowane zostały materiały edukacyjne, które pomogą przedstawić powyższe zagadnienia: scenariusz zajęć oraz kompendium wiedzy, w postaci artykułów, porad i linków do ciekawych stron internetowych. Spośród prac wykonanych przez uczniów należy wybrać maksymalnie 3 najlepsze. Wybór prac powinien odbyć się drogą głosowania. Etap kończy się przesłaniem przez Koordynatora raportu z przebiegu konkursu.

ETAP OGÓLNOPOLSKI – do tego etapu przechodzą maksymalnie 3 najlepsze prace z danej placówki. Obowiązkiem Koordynatora konkursu jest przesłanie ich skanów do organizatora za pośrednictwem strony konkursu. Wszystkie nadesłane prace będą widoczne na stronie konkursu oraz zostaną ocenione przez Komisję Sędziowską.

Obowiązuje zasada, że do Organizatora Konkursu można przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z jednej placówki!

PLAN DZIAŁAŃ

 

ETAP WEWNĘTRZNY

1.  Wybranie Koordynatora Konkursu w danej placówce.

2.  Zgłoszenie placówki (szkoły/domu kultury) do Konkursu przez Koordynatora poprzez:
     rejestrację na stronie konkursu oczamimlodych.pl

3.  Rozpowszechnienie informacji na temat Konkursu w środowisku szkolnym różnymi sposobami
     komunikacji

4.  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

5.  Przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych – zasada wyboru projektów konkursowych.
6.  Przesłanie raportu z przebiegu konkursu.

ETAP OGÓLNOPOLSKI

1.  Wysłanie na konkurs 3 najlepszych prac konkursowych.
2.  Prezentacja prac konkursowych na stronie konkursu.
3.  Przesłanie oryginałów zgód autorów.

4.  Wybór najlepszych prac konkursowych.
5.  Wyniki posiedzenia Komisji Sędziowskiej.

TERMINARZ

Rejestracja placówek trwa do 19 marca 2019 roku (TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 17 KWIETNIA 2019 ROKU). Do 14 maja 2019 (TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 29 MAJA 2019 ROKUroku placówki mają czas na przeprowadzenie konkursów wewnętrznych i nadsyłanie prac konkursowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w pierwszej połowie czerwca 2019 roku. Natomiast we wrześniu 2019 roku odbędzie się wernisaż połączony z wręczeniem nagród.

Wszystkie obowiązujące w konkursie terminy są podane w zakładce TERMINARZ.

DO POBRANIA:

Terminarz (plik pdf)

WYNIKI I WRĘCZENIE NAGRÓD

Nadesłane na konkurs prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna:

•  3 nagrody główne;

•  10 wyróżnień.

Wyniki posiedzenia Komisji zostaną opublikowane w pierwszej połowie czerwca 2019 roku na stronie internetowej Konkursu.

Na nagrodę główną oraz wyróżnienia składają się nagrody rzeczowe dla autora projektu oraz koordynatora konkursu. Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Na bazie zwycięskich prac konkursowych powstaną 3 znaczki pocztowe z kolekcji „Świat oczami młodych” promujące tradycyjne sady, które Poczta Polska wyda we wrześniu 2019 roku.

Wernisaż, w ramach którego obędzie się wręczenie nagród oraz premiera znaczków zaplanowany jest na jesień 2019 roku. Będzie to uroczyste zakończenie 3. edycji konkursu.

ZARZĄDZANIE KONKURSEM

Na potrzeby Konkursu została stworzona dedykowana strona internetowa umożliwiająca:

•  rejestrację placówek w Konkursie;

•  zapoznanie się uczestników z zasadami uczestnictwa w Konkursie;

•  zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi;

•  zapoznanie się z zasadami przygotowywania prac konkursowych;

•  przesyłanie prac konkursowych;

•  publiczną prezentację nadesłanych prac;

PLIKI DO POBRANIA (alfabetycznie)

POPRZEDNIE EDYCJE

Pierwsza edycja konkursu pod hasłem "Czas na zdrowie" odbyła się w 2017 roku.

>>>  Przeczytaj więcej o 1. edycji

Druga edycja konkursu pod hasłem "Ratujemy klimat" odbyła się w 2018 roku.

>>>  Przeczytaj więcej o 2. edycji

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI HONOROWI: 

       
   

PATRONI MEDIALNI: 

     
         
1421.jpg 830.jpg
ZOBACZ WIĘCEJ PRAC...
BAZA WIEDZY