Nadesłane na konkurs projekty murali poddane zostaną ocenie Komisji Konkursowej, która przyzna 5 grantów na realizację.

Maksymalna wartość jednego grantu wynosi 15 000 złotych.

Łączna wartość grantów wynosi 75 000 złotych.

Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Konkursu w ciągu 2 tygodni od zakończenia terminu przesyłania zgłoszeń konkursowych.

Przekazanie grantów

Granty zostaną przekazane placówkom, które zgłosiły zwycięskie projekty, na podstawie umów.

Umowy zostaną podpisane do końca lipca 2022 roku.

Dofinansowanie musi być wydatkowane zgodnie z ostatecznym kosztorysem, który stanowi załącznik do umowy darowizny. Grant zostanie przekazany na konto bankowe wskazane w umowie przez Placówkę w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Granty mogą być wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu, wynajem potrzebnego sprzętu, zatrudnienie profesjonalnego wykonawcy oraz na zapewnienie bezpieczeństwa prac przy muralu.

Placówka może partycypować w kosztach wykonania muralu w przypadku, gdy kosztorys przekracza kwotę grantu.

Mural musi zostać wykonany w terminie od 15 lipca do 16 października 2022 r. (całkowite zakończenie prac), ale nie wcześniej niż zostanie podpisana umowa z Organizatorem. Natomiast umowy muszą zostać rozliczone nie później niż do 31 października 2022 r.