W lutym 2023 r. uruchomiliśmy 6. edycję konkursu. Jej tematem przewodnim były zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów w Polsce.

Otrzymaliśmy łącznie ponad 450 projektów murali. Komisja konkursowa złożona z artystów i przedstawicieli Fundacji wyłoniła 5 najlepszych projektów, które otrzymały dofinansowanie na realizację. Wszystkie murale powstały zgodnie z planem.
Z radością przedstawiamy efekty:

Balonem na ratunek

Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach, mural „Balonem na ratunek”, autor projektu: Krzysztof Lipiński

Ekomural w ogrodzie biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie, mural „Ekomural w ogrodzie biblioteki”, autorka projektu: Magdalena Ćwiek

Warto

Klub Promyk przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”, mural „Warto”, autorka projektu: Monika Romańczyk

Zagrożony świat zwierząt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach, mural „Zagrożony świat zwierząt”, autorka projektu: Lidia Harędzińska

Pocztówka z Kamionki

Zespół Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mural „Pocztówka z Kamionki”, autor projektu: Maciej Ignaciuk