Czwarta edycja konkursu trwała od marca do października 2020 roku, pod hasłem „Wolontariat” i poświęcona była tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Celem konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie, zwiększanie świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowanie postaw altruistycznych.

28 września 2020 r. odbyła się premiera znaczków z serii „Świat oczami młodych”, które powstały na podstawie trzech najlepszych prac wyłonionych w konkursie. Każdy znaczek został wydany w nakładzie 90 tysięcy sztuk.

W ramach konkursu edukacją dotyczącą wolontariatu objętych zostało 32 tysiące uczniów z całej Polski. Do pierwszego etapu zgłoszonych zostało 13 tysięcy prac, spośród których niemal 800 wzięło udział w etapie ogólnopolskim. Nagrodzonych zostało 13 prac. Komisja sędziowska przyznała 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień.

Nagrody główne

Gotowy arkusik ze znaczkami

Wyróżnienia