Ściana, na której będzie wykonany mural, jest ścianą zachodnią, zwróconą w stronę parkingu przed szkołą (jest widoczna dla wszystkich przyjeżdżających do szkoły). Znajduje się bezpośrednio przed terenem zielonym, na którym uczniowie spędzają czas przeznaczony na zabawy na dworze i relaks. Otoczona jest krzewami. Po jej lewej stronie znajduje się skwer z drzewami. Z prawej strony z budynkiem sąsiaduje boisko szkolne. Ściana jest doskonale widoczna z okien szkoły.
Ściana wymaga niewielkich napraw – miejscowe odpryski farby. Ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach: długość 16 000, wysokość 4 000. Do wykonania muralu nie będzie potrzebny podnośnik, ani profesjonalne rusztowanie.