Ściana, na której ma zostać wykonany mural, jest zewnętrzną ścianą budynku szkoły. Jest to część ściany o wymiarach 8 m x 5 m, która znajduje się na dziedzińcu szkolnym. Ma on być remontowany przed wykonaniem muralu. Zaprojektowany mural „Chrońmy przyrodę Doliny Karpia” będzie inspiracją do stworzenia ekologicznej przestrzeni podwórka szkolnego. Planujemy posadzić w donicach drzewka i kwiaty oraz ustawić ławeczki, które zachęcą uczniów do wypoczynku na przerwach w otoczeniu zieleni oraz stworzą „zieloną klasę”. Mural będzie elementem w edukacji ekologicznej społeczności uczniowskiej, a nawet mieszkańców Spytkowic na temat zagrożonych gatunków roślin i zwierząt Doliny Karpia. Poprawi wygląd ostateczny szkoły i będzie zachęcał do postaw proekologicznych.