Ściana, na której ma być wykonany Ekomural, znajduje się od wschodniej strony budynku szkoły, to ściana boczna, przy wewnętrznej, wjazdowej drodze na teren Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Jest bardzo dobrze widoczna z perspektywy dwóch ulic: równoległej do niej ulicy Zielonej, przy której znajdują się dwa przystanki autobusowe oraz prostopadłej ulicy Polnej, przy której mieści się budynek naszej szkoły oraz po przeciwnej stronie budynek szkoły podstawowej. Po lewej stronie drogi wewnętrznej znajduje się boisko szkolne, trawiaste, na którym często odbywają się imprezy okolicznościowe, zarówno szkolne, gminne, jak i powiatowe. Ekomural zajmie część ściany, ok 1/3, po jej lewej, jednolitej stronie, bez okien, w kształcie prostokąta o wymiarach: 6m x 7m, w sumie 42 m2. Stan techniczny ściany jest dobry, bez uszkodzeń i ubytków. Elewację stanowi ozdobny tynk tzw. „baranek”. Do namalowania muralu wymagane będzie aluminiowe rusztowanie, które we własnym zakresie dostarczy i zmontuje na czas prac firma wykonująca mural. Dodatkowym uzupełnieniem całości Ekomuralu będzie deszczowy ogródek, który wykonany został przez uczniów w ubiegłym roku szkolnym z nasadzeniami roślin ozdobnych, traw, turzyc i pnączy, które wkomponowane w Ekomural stworzą niepowtarzalny obraz bioróżnorodności z zagrożonymi gatunkami zwierząt. Szkoła wystąpiła także z wnioskiem do WFOŚiGW w Łodzi o sfinansowanie projektu ogródka dydaktyczno- ekologicznego z możliwością prowadzenia zajęć edukacyjnych na powietrzu, który powstałby w pobliżu Ekomuralu, a ten byłby znakomitym dopełnieniem działań ekologicznych w naszej szkole poprawiając jednocześnie wizualną estetykę budynku.