Ściana, na której planowany jest Eko Mural znajduje się od wschodniej strony budynku. To ściana boczna, przy wewnętrznej, wjazdowej drodze na teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Jest bardzo dobrze widoczna z perspektywy dwóch ulic: równoległej do niej ulicy Zielonej z usytuowanym przy niej przystankiem autobusowym oraz prostopadłej ulicy Polnej, przy której mieści się budynek szkoły podstawowej. Obydwie ulice to główne drogi dojazdowe do Poddębickich Term. Po lewej stronie drogi wewnętrznej znajduje się boisko szkolne, trawiaste, na którym często odbywają się imprezy okolicznościowe, zarówno szkolne, gminne jak i powiatowe. Eko Mural byłby pięknym dopełnieniem każdej plenerowej imprezy i inspiracją do dbałości o środowisko naturalne a w szczególności zachowania bioróżnorodności. Mural zajmie część ściany, ok 1/3, po jej lewej, jednolitej stronie, bez okien, w kształcie prostokąta o wymiarach: 6m x 7m, w sumie 42 m2. Stan techniczny ściany jest dobry, bez uszkodzeń. Elewację stanowi ozdobny tynk tzw. „baranek”. Do namalowania muralu wymagane będzie aluminiowe rusztowanie, które we własnym zakresie dostarczy i zmontuje na czas prac firma wykonująca mural. Dodatkowym uzupełnieniem całości Eko Muralu będzie nasadzenie przy ścianie pnących roślin ozdobnych, typu: winobluszcz trójklapowy i bluszcz pospolity. To pnącza szybko rosnące o efektownych liściach, które wkomponowane w Eko Mural stworzą niepowtarzalny obraz bioróżnorodności i poprawią wizualnie estetykę budynku szkoły.