Ściana zewnętrzna, znajdująca się przy bramce wejściowej na teren budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych Specjalnych w Bydgoszczy, przy ulicy Fordońskiej 17. W skład Zespołu Szkół wchodzi szkoła podstawowa oraz przysposabiająca do zawodu przystosowane do kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ściana jest widoczna zarówno przez uczniów, rodziców odprowadzających dzieci do szkoły jak mieszkańców Bydgoszczy gdyż równoległe do szkoły przebiega jedna z głównych ulic miasta (ulica Fordońska). Ułożenie budynku powoduje, że ściana jest widoczna również z punktu widzenia pasażerów komunikacji miejskiej bądź prywatnej. Ekspozycja muralu na wskazanej ścianie byłaby widoczna dla całej społeczności szkolnej oraz społeczności miejskiej.

Ściana jest w dobrym stanie technicznym, nie posiada ubytków, jest po termoizolacji, nie wymaga napraw przed wykonaniem muralu. Ściana zaplanowana do wykonania muralu to ściana o wschodniej ekspozycji.
Wymiary ściany: 3,8 m x 10 m.

Przestrzeń wokół ściany umożliwia swobodne wykonania muralu oraz rozstawienie rusztowania.
Przed ścianą jest zakaz parkowania pojazdów więc mural nie będzie zakrywany – parking znajduje się w dalszej drogi przeznaczonej do dojazdu i parkowana.