Posiadamy dwie ściany pod mural, każda ma 20 x 1,5m.

Ściana muralów znajduje się w parku, który stanowi centralne miejsce kompleksu szkolnego. Jest najchętniej odwiedzanym miejscem przez uczniów w czasie przerw.
Park posiada bardzo mało nasadzeń, jest ubogi ze względu na b. małe dofinansowanie szkoły przez powiat. Młodzież pochodzi z terenów uprawnych i z chęcią odpoczywali by w ładniejszej scenerii.