Ściana budynku strzelnicy sportowej mieści się wewnątrz terenu szkolnego. Ma długość 18 m, wysokość 2,80 m, ma wystawę wschodnią. Od północnej strony ściany jest wysokie zadrzewienie, pozostałe części są odsłonięte – teren zielony, boisko sportowe. W odległości 1,30 m znajduje się okno o długości 2,60 m, na wysokości 1,20 m.
Elewacja jest po remoncie, ściany są jasne – koloru szaro-kremowego.
Budynek umieszczony wewnątrz terenu szkolnego jest dobrze widoczny z każdej strony,również od strony drogi publicznej. Na terenie przyległym do budynku przebywa młodzież w przerwach między lekcjami, jak również przed i po lekcjach.