Dzielnica Piskorzewie to przestrzeń o dość jednolitym pejzażu, dominują budynki przemysłowe i mieszkalne o niezbyt przyjaznej estetyce.
Budynek, na którym ma być umiejscowiony mural skupia wokół kompleks boisk sportowych dla uczniów z trzech kaliskich szkół tj. Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „RUDEGO”, V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego i Szkoły Podstawowej nr 12. Kompleks boisk jest wykorzystywany nie tylko na potrzeby obowiązkowych zajęć sportowych podczas lekcji, ale także stanowi formą ogólnodostępnego miejsca spędzania czasu wolnego dla społeczności sąsiedzkiej i lokalnej młodzieży spędzającej wolny czas na rozgrywkach sportowych podczas zajęć Szkolnego Klubu Sportowego. Ponadto należy zauważyć, iż w pobliżu znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Ściana szczytowa od strony boiska, usytuowana jest od strony północnej. Stanowi wyjście na teren rekreacyjny i jest widoczna z każdego punktu boisk.
Mural został zaprojektowany na ścianie szczytowej hali sportowej składającej się z mniejszego i większego prostokąta o łącznym rozmiarze ok. 100 m2 tj. 4m x 6,4 m (25,6m2) i 10,8 m x 6,9 m ( 74,52 m2). Ze względu na rozmiary ściany wymagane będzie zastosowanie rusztowania warszawskiego. Obecnie ścianę pokrywa warstwa tynku strukturalnego w kolorze pomarańczowym po termomodernizacji obiektu przeprowadzonej w 2006 r., która wymaga odświeżenia celem poprawy estetyki i stworzenia miejsca będącego wizytówką. Zachęcającego do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w obecności przyrody.