Ściana przeznaczona na wykonanie muralu o tematyce związanej z zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt mieści się w obrębie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Farnej. Obraz o wymiarach 11 m na 1,6 m ma być wykonany na wewnętrznej stronie muru granicznego. W otoczeniu ściany mieszczą się budynki szkolne oraz plac zabaw. Ściana jest częściowo zacieniona. Do wykonania muralu nie jest konieczne użycie rusztowania- zatem nie będą ponoszone dodatkowe koszty wynajmu.
Właścicielem ściany jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mateusza Ewangelisty reprezentowana przez proboszcza księdza Antoniego Lorenza. Proboszcz wyraził pisemną zgodę na stworzenie muralu zgodnie ze zgłoszonym projektem.
Zarówno uczniowie jak i rodzice zaangażują się w przygotowaniach przed wykonaniem muralu- oczyszczenie ściany.