Ściana boczna budynku mieszkalnego przedwojennego znajduje się w miejscowości Stobrawa (woj. opolskie, pow. opolski w gm. Popielów).  Nieruchomość położona jest przy ścisłym centrum miejscowości, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 462. Droga ta prowadzi do niezwykle cennych przyrodniczo terenów Doliny Odry i Stobrawy, objętych obszarem Natura 2000, na których znajdują się w bezpośredniej bliskości m.in. Grądy Odrzańskie, ujście Nysy do Odry, ujście rzeki Stobrawy do Odry, starorzecza nad Stobrawą, kompleks lasów liściastych oraz Czapliniec – kolonia czapli siwej Ardea cinerea położona w starym grądzie nad rz. Stobrawą i rozległy Stobrawski Park Krajobrazowy. Cały obszar uważany jest za najcenniejszy przyrodniczo teren w województwie opolskim, który wzbudza zainteresowanie miłośników przyrody oraz naukowców. Licznie odwiedzany także przez turystów – przede wszystkim miłośników turystyki rowerowej – za sprawą nowej i dobrze rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych i dróg o małym natężeniu ruchu samochodowego (m.in. na wałach Odry). Ściana została poddana poprawkom tynkarskim i uzupełniono tynkiem wnęki przy wymienionych oknach (z wyjątkiem wnęki która będzie stanowić element przestrzenny muralu). Właściciele deklarują, że w miejscach wymagających naprawy, ściana zostanie jeszcze dodatkowo poddana poprawkom tynkarskim. Ściana posiada kształt prostokąta o wym. 34,2 m długości x 3,8 m wysokości, powierzchnia: tynk cementowo-wapienny. Realizacja muralu prawdopodobnie będzie wymagała użycia niskiego rusztowania, które są dostępne na terenie gm. Popielów i zostaną użyczone nieodpłatnie. Mural w tym miejscu będzie pełnił rolę edukacyjną i informacyjną, podkreślając znaczenie tego obszaru dla zachowania różnorodności biologicznej. Dodatkowo mural będzie wyjątkową atrakcją na obszarze wiejskim i w cennym przyrodniczo terenie. Wpłynie na promocję bioróżnorodności/potrzeby ochrony przyrody. Realizacja projektu w Dolinie Odry i Stobrawy spowoduje, że będzie to unikatowe i wyjątkowe miejsce miejsce w skali kraju.