Ustków jest wsią położoną w woj. łódzkim, powiecie sieradzkim, gminie Warta. Wybrana ściana jest ścianą zachodnią. Jej powierzchnia wynosi: około 72m2. Wymiary to 13mx6m. Na ścianie są 3 okna: jedno duże i 2 mniejsze. Ściana ta jest ścianą sąsiadującą z parkiem oraz altanką, która pełni w naszej szkole nie tylko funkcję rekreacyjną i wypoczynkową, ale również funkcję „Zielonej klasy”. W okresie wiosenno-letnim odbywają się w niej lekcje. Nasi uczniowie bardzo to lubią. Szkoła bezpośrednio sąsiaduje z parkiem. Park ma powierzchnię 2,4 hektara i jego właścicielem jest Gmina Warta. Park został wpisany do rejestru zabytków. Na obrzeżach parku, w sąsiedztwie naszej szkoły znajduje się XIX wieczny dwór, który trafił do rąk prywatnych i obecnie poddawany jest renowacji. Szczycimy się troską o przyrodę, cieszymy się pięknym otoczeniem naszej szkoły. Piękne otoczenie naszej szkoły dopełniłby kolorowy mural z przesłaniem!
Zaledwie 4 km od naszej szkoły znajduje się zbiornik Jeziorsko. W celu zachowania ostoi ptaków wodno-błotnych, w tym licznie występujących gatunków ptaków rzadkich i chronionych został utworzony rezerwat przyrody Jeziorsko. Z tego również powodu zbiornik Jeziorsko wraz z przyległymi do niego fragmentami dolin rzeki Warty został włączony do sieci obszarów Natura 2000. W 2010 roku została odnowiona elewacja budynku. Budynek został ocieplony, otynkowany i pomalowany. Obecnie ściana wymaga odświeżenia w postaci umycia za pomocą myjki ciśnieniowej. Planowane murale stanowić będą 70 % powierzchni ściany. Do mycia ściany oraz wykonania murali konieczne będzie wynajęcie rusztowania, jednak dzięki uprzejmości rodziców naszych uczniów nie będzie z tym problemu. Troje rodziców zaoferowało nieodpłatne wynajęcie rusztowania oraz pomoc w pracach czyszczących ścianę.