Ściana południowa należąca do budynku Uczelni. Podzielona jest w dolnej części przez znajdującą się przestrzeń okienną z nadbudówką. Planowane wykonanie muralu do wysokości nieco ponad 4 m ( tuż nad nadbudówką). Cała ściana ma wysokość 15 m. Długość części po lewej stronie to 7 m, długość części po prawej stronie to 7 m.