Jest to zewnętrzna ściana starego, nieużywanego boksu magazynowego. Kształt prostokąta o wymiarach 750cmx180cm. Skierowana jest na wschód. Ściana jest bardzo dobrze widoczna, nieprzysłonięta żadnymi obiektami. Znajduje się na przeciwko boiska sportowego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców. Stan  ściany wymaga remontu. Do stworzenia muralu nie będzie potrzebne rusztowanie ani podnośnik. Ściana boksu magazynowego wymaga przeprowadzenia następujących prac remontowych:

  1. Skucie tynków
  2. Uzupełnienie ubytków w ścianach
  3. Gruntowanie ścian
  4. Wykonanie nowych tynków
  5. Gruntowanie pod docelowe powłoki malarskie
  6. Zakup i montaż daszków betonowych wieńczących wyremontowany mur, chroniących wykonany mural przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi