Powierzchnia ściany ma 32 m2. Ściana znajduje się od frontowej części hali sportowej, jest dobrze widoczna z głównej drogi prowadzącej do szkoły. ściana jest gładka, otynkowana i pokryta farbą. w otoczeniu znajduje się trawnik i rabaty z roślinami.

Wymiary ściany: 5 m x 6 m plus wypust: 2 m x 1 m