Ściana na której ma znajdować się mural to dobrze widoczna ściana od ul. Fabrycznej. Ściana nie posiada żadnych okien jest czysta o wymiarach 9×4,8 m. W Z prawej strony znajduje się ściana łącznika szkolnego z oknami. Z lewej strony widnieją drzewa . Do wykonania muralu będzie potrzebne rusztowanie.