Teren inwestycji przeznaczonej na wykonanie muralu, znajduje się w miejscowości Bytom na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu, ul. Kr. Jadwigi 2. Ściany te zlokalizowane są przy boisku szkolnym, graniczącym od wschodu z ul. Kochanowskiego. Wśród blokowisk i starych kamienic znajduje się budynek naszej szkoły. Obecnie szkoła jest modernizowana. Na ogrodzonym terenie przy szkole, znajduje się boisko do piłki nożnej z bezpieczną, odpowiednio przystosowaną nawierzchnią do codziennych zabaw. Na jednej ze ścian znajduje się mural o tematyce sportowej, ponieważ dzielnica posiada silną i mocną tradycję kibicowania swojemu klubowi sportowemu. Pomiędzy salą gimnastyczną, a salą świetlicy jest mała powierzchnia, która wymaga zagospodarowania. Ściana, którą chcemy ozdobić nowoczesnym, kolorowym muralem, będzie wstępem do podjęcia kolejnych kroków w celu unowocześnienia zaplecza znajdującego się bezpośrednio przy szkole.

Mural będzie znajdował się na 4 ścianach, przylegających do siebie, tak aby wszystko tworzyło jedną, spójną całość.
Wymiary ściany:
ściana nr 1:
długość ok.19 m
wysokość ok.3,1 m
ściana nr 2, 3, 4 (zbliżone wymiary)
długość ok.13,5 m (x 3)
wysokość ok. 3,1 m (x 3)