Płot zbudowany z paneli betonowych tworzy ścianę o wymiarach 2 metry wysokości na 5 metrów długości w granicach boiska szkolnego i nowopowstającego ogrodu sensorycznego Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu. Jest wyraźnie widoczny od strony zachodniej z przylegającego chodnika i ulicy oraz pobliskich zabudowań mieszkalnych i szkoły. Cały teren jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany kamerą miejską oraz objęty monitoringiem szkolnym. Na jego terenie oprócz kompleksu sportowego w postaci boiska i nowopowstającej siłowni napowietrznej znajduje się naukowy plac zabaw NIVEA. W wyniku rewitalizacji obszarów miasta teren został poddany całkowitej przebudowie. Zostały wytyczone nowe ścieżki , dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów, zamontowano ławki, stoliki do gry w szachy, stojaki na rowery a tuż przed samym płotem leżaki. Warto dodać , że wszystkie nowopowstające elementy ogrodu wykonane są z drewna i materiałów ekologicznych. Planowany termin zakończenia inwestycji wraz z domontowaniem niskich ławek ogrodowych przypada na maj 2023r. Dalszą część ogrodu stanowią klomby i grządki, przy których odbywają się lekcje przyrody. Nowopowstały mural byłby doskonałym uzupełnieniem rewitalizowanego terenu i idealnie wkomponowałby się w przestrzeń. Pełniłby rolę estetyczną ale i naukową. Pozwoliłby odbiorcy nad zastanowieniem się nad potrzebą ciągłej ochrony środowiska i zagrożonych gatunków. Warto dodać, że cały teren jest dostępny nie tylko dla uczniów szkoły ,ale także dla całej społeczności lokalnej miasta Bytomia.