Mural powstanie na frontowej ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Urazie, zlokalizowanej od wschodu, a jego kontynuacja znajdzie się na przylegającej do niej bocznej ścianie północnej. Należy podkreślić, iż mural będzie stanowił wizualnie jedną spójną całość. Miejsce na mural jest bardzo widoczne, od wejścia na teren szkoły i od drogi. Wymiary ściany frontowej pod mural wynoszą 64 m2, a kontynuacja boczna: 26 m2, w sumie 90 m2. Na powierzchni ściany znajdują się 3 okna i drzwi, które zostały wkomponowane w krajobraz muralu. Powierzchnia pod mural jest gładka i w pełni dostępna o kształcie prostokątnym. Ściany, które się ze sobą łączą, wymagają przygotowania w postaci zbicia odstającego tynku na dole, uzupełnienia ubytków, miejscowego wyrównania ścian. Do malowania ściany nie będą wymagane rusztowania lub podnośnik z uwagi na fakt, iż budynek jest parterowy, w razie potrzeby zostaną użyte drabiny którymi dysponuje szkoła i społeczność lokalna. Budynek szkoły usytuowany jest na terenie wiejskim wśród pół i lasów, w bliskiej odległości do rzeki Odry, która nierozerwalnie złączona jest z miejscowością Uraz i otoczeniem planowanego muralu. To właśnie połączenie rzeki, pół i okolicznych lasów, roślin i  zwierząt żyjących w okolicy stanowi o wyjątkowych walorach przyrodniczych tego obszaru i jego bogatej bioróżnorodności. W okolicy szkoły żyje wiele gatunków zwierząt wodnych: żaby i ryby, leśnych: jelenie, sarny, zające i ptaków, a na samej ścianie pod dachem co roku powstają gniazda jaskółek oknówek, w których jaskółki wychowują swoje młode. Szkoła duży nacisk kładzie na edukację ekologiczną, a różnorodność biologiczna jaka ją otacza pozwala na realizację wielu działań i projektów ekologicznych w terenie. Projekty „W chacie zielarza”, „Wyprawa po leśne runo”, czy „Zatrzymane piękno” to tylko niektóre z nich. Zasoby rzeki Odry oraz obcowanie z jej otoczeniem od zawsze dla mieszkańców Urazu i okolic było czymś naturalnym i wpisanym w rytm życia zgodny z porami roku: nad Odrą wypasano krowy, łowiono ryby, pływano łódkami, a obecnie z walorów rzeki można korzystać poprzez Miasteczko Portowe w Urazie.