Mural powstanie na ścianie szczytowej naszej szkoły. Szkoła mieści się w centrum wsi, jej najbliższa okolica, to typowa zabudowa wiejska. Szkoła ma podwórze, plac zabaw i boisko, na którym odbywają się imprezy kulturalne i sportowe. Z tej strony chcemy stworzyć nasz mural. Na placu szkolnym znajdują się także elementy zieleni: trawniki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, skalniak, rabatka kwiatowa. Ściana ma kształt prostokątny, zwieńczona jest dwuspadzistym dachem, który sięga drugiego piętra. Tam są ulokowane mieszkania. My chcemy zagospodarować część ściany należącą do szkoły, do pierwszego piętra i stary komin. W ścianie są 2 przeszklone okna doświetlające korytarz szkoły. Całość muralu (ściana wraz z kominem) będzie miała wymiary 13,2 m szerokości x 8,00 m wysokości, sama ścianka – 10,80 m x 8,00 m.