Wymiary i stan ściany – 12,8m x 3,34m

Opis otoczenia – ściana znajduje się w centrum miasta na boisku szkolnym. Ściana jest widoczna z drogi i chodnika gdzie przemieszczają się mieszkańcy miasta i okolicy. W sąsiedztwie znajduje się Ośrodek Zdrowia, Parafia, Kościół i budynki mieszkalne.  Ściana pokryta jest tynkiem. Ściana leży po stronie północnej. Jest bardzo dobrze oświetlona. Ściana ma kształt prostokąta – w orientacji poziomej. Do wykonania muralu nie będą potrzebne rusztowania lub podnośnik. Do wykonania muralu wystarczy drabina.