Mural zostanie wykonany na ścianie frontowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach stanowiącej połączenie sali gimnastycznej z częścią budynku, w której znajdują się sale lekcyjne. Ściana znajduje się na przeciwko głównej drogi dojazdowej do szkoły. Jest ona skierowana w stronę wschodnią. W jej pobliżu znajduje się wjazd i wejście prowadzące do budynku. Ściana jest bardzo dobrze widoczna. Ma kształt prostokąta o wymiarach 10,5 m x 2,8 m , w którym znajduje się 5 otworów okiennych o wymiarach 1,3 m x 1,0 m. Stan ściany jest dobry i nie wymaga napraw.