1. Ściana znajduje się na budynku szkoły. Jest skierowana na południe. Jest to ściana prostopadła w stosunku do ściany, na której usytuowane jest wejście główne do szkoły. Ściana jest widoczna z głównej drogi, która przebiega przez Pyzówkę, jest to droga powiatowa. Droga ta jest alternatywną trasą przejazdu trasy S7 i 47 (do Zakopanego). Na odcinku bardzo częstych korków Klikuszowa – Nowy Targ podróżujący przejeżdżają obok szkoły.
  2. Ogólny wymiar ściany wynosi 74 m2. Planowany mural obejmie powierzchnię 37m2 , pozostałą powierzchnie zajmują dwa okna. Ściana wymaga napraw i przygotowania pod mural, ale koszty z tym związane poniesie organ prowadzący szkołę czyli Gmina Nowy Targ. Będzie to ocieplenie ściany i malowanie całości.
  3. Do stworzenia muralu będzie potrzebne rusztowanie. Wynajem rusztowania nie stanowi problemu technicznego.