Ściana, na której planowane jest wykonanie muralu, znajduje się od północnej strony budynku szkoły. Powierzchnia ściany wynosi 94 m2 i w jej otoczeniu znajdują się brama wjazdowa do szkoły oraz boisko szkolne w otoczeniu pięknych pól i łąk, które odzwierciedlają  wiejski charakter lokalizacji budynku. Społeczność szkolna oraz lokalna celebruje umiłowanie przyrody, ekologii i aktywnego sposobu życia poprzez propagowanie idei patrona Szkoły- Pana Andrzeja Zalewskiego, który zaszczepił wśród młodego pokolenia wrażliwość na walory najbliższego otoczenia. W pobliżu ściany budynku znajduje się skalnik z niezapominajkami, który podkreśla ekologiczny aspekt funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie.  Ściana budynku jest bardzo dobrze widoczna dla wszystkich mieszkańców, którzy przyjeżdżają do szkoły od północnej strony wsi. Do wykonania muralu będzie potrzebne rusztowanie.