Lokalizacja: potencjalnym miejscem dla projektowanego muralu jest ściana, znajdująca się na terenie Nowego Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ulokowana jest przy drodze prowadzącej do budynku Wydziału Rolnictwa i Ekologii.
Ściana wymaga napraw przed malowaniem. SGGW zapewni jej naprawę.
Wymiary ściany:
Wysokość – 4,8 m
Szerokość – 8 m
Powierzchnia muralu – 38,4 m2