Drewniana stodoła w parku w Łubnicach. Park „Lipiny” posiada liczne pomniki przyrody w postaci starych lip. Znajdują się w nim również fundamenty nie istniejącego już pałacu Sieniawskich. Zakończona w tym roku rewitalizacja parku pozwoliła na odsłonięcie fundamentów, zrekonstruowanie założeń ogrodowych i odnowienie ścieżek parku. Alejki prowadzą do starej stodoły i innych zabudowań folwarcznych, które należą do spadkobiercy pałacu. Mural namalowany będzie na części stodoły 4,5 metrów wysokości na 11 metrów długości (ok.50 m2)