Opis ściany

Ściana na której wykonany zostałby mural jest umieszczona w lewym skrzydle szkoły, w pobliżu znajdują się drzewa. Ściana ukierunkowana się w stronę cmentarza wojskowego Żołnierzy II AWP. Stan ściany jest dobry, do wykonania muralu potrzebne są prace wygładzenia i dostosowania do wykonania muralu, oraz prace  pod oknem. Wymiary: 640 wysokość/ 886 szerokość .  W ścianie umieszczone są dwa okna.