Ściana ma wymiary: wys. 430 cm, długość 470 cm, razem daje to pow.20,21 m2
Budynek Świetlicy znajduje się we wsi Mały Łęck, w woj. warmińsko-mazurskim. Ściana skierowana jest na południe,i jest doskonale widoczna z terenu całego ogrodu, który powstał z inicjatywy społecznej i otrzymał nazwę „Motyli Ogród”. Jest miejscem gdzie odbywają się rodzinne oraz lokalne imprezy o zasięgu gminnym, np. Święto Ziół , licznie odwiedzany ze względu na walory przyrodnicze. Ma zagospodarowaną przestrzeń, ogrodowe alejki, ławeczki, trawnik, miejsce na zielnik, ognisko, obsadzony roślinnością wabiącą owady. Stanowi miejsce spotkań lokalnej społecznośći, odpoczynku, ulubione miejsce okolicznościowych fotografii. Ogród ma też potencjał do organizowania lekcji dydaktycznych, plenerów artystycznych czego potwierdzeniem są zdobiące go rzeźby.