długość w podstawie 12,5 m wysokość w najwyższy punkcie 6,5m
Ściana ma nałożoną farbę elewacyjną z  uszkodzonymi fragmentami (zdjęcie ściany w załączniku)
Ściana na której można namalować mural jest częścią budynku szkolnego w otoczeniu: boiska szkolnego, zieleni. Ściana w całości jest widoczna od strony ulicy Kard. S Wyszyńskiego.